Når man bliver forælder i Danmark, får moren automatisk forældremyndigheden over barnet. Dette gælder i øvrigt i alle lande i EU. Hvis man lever i et papirløst forhold, skal barnets far søge om forældremyndighed, hvilket man normalt gør i forbindelse med, at faderskabet registreres.

Når denne proces er afklaret, har man fælles forældremyndighed, og så træffer man i fællesskab alle beslutninger, som vedrører barnets fremtid. Man sørger for, at der er mad på bordet, at barnet har rent og helt tøj at gå i, og at skolegang og andet bliver passet – naturligvis med den kærlighed og omsorg, som alle børn har ret til ifølge FN’s Børnekonvention.

Hvis man er gift, får man automatisk fælles forældremyndighed, hvilket indebærer, at man som far ikke behøver at udfylde en ansøgning om forældremyndighed. Men hvad sker der i den kedelige situation, hvor forældrene vælger at gå fra hinanden? Det sker desværre ganske ofte, så det er værd at tænke over.

Sådan fungerer en skilsmisse

I Danmark kan en skilsmisse foregå lidt forskelligt, alt efter om beslutningen er gensidig eller ej. Hvis den ene part vil skilles, mens den anden ønsker at gøre et nyt forsøg, kan man vælge at ansøge om en separation. Det indebærer, at processen bliver noget længere, og at man får mulighed for at forankre beslutningen. Hvis man har valgt at ansøge om separation, kan man dog når som helst søge om skilsmisse, hvis man føler, at det alligevel ikke kommer til at fungere. Normalt går der maksimalt seks måneder, før en separation forvandles til en ansøgning om skilsmisse.

Første skridt er altså at ansøge om separation, hvilket koster en fast pris på 350 kroner, og næste skridt er at indsende den ansøgning om skilsmisse, som den ene part ønsker gennemført, hvilket også koster 350 kroner.

I Danmark kan man også vælge at ansøge om direkte skilsmisse, en såkaldt straks-skilsmisse, selvom den anden part ønsker at blive separeret først.  Det kræver dog, at et eller flere punkter er opfyldt:

  • Den ene part har været utro.
  • Der forekommer vold i familien. Hvis den ene part har udøvet vold mod sin partner eller børnene, er det et gyldigt grundlag for direkte skilsmisse.
  • Bortførelse: Hvis den ene forælder har bortført barnet, for eksempel til et andet land, er det muligt at gennemføre en direkte skilsmisse.
  • Hvis den ene part har indgået et andet ægteskab og dermed begået bigami, behøver man ikke at ansøge om separation.
  • Hvis parterne har boet hver for sig i to år på grund af uoverensstemmelser.

Det bør også noteres, at der kan opstå konflikter i forbindelse med en skilsmisse/separation. De kan blandt andet handle om økonomi eller forældremyndighed. Økonomiske uoverensstemmelser løser man i Danmark ved en vilkårsforhandling, som finder sted hos Statsforvaltningen. Her får man vejledning og en tydelig gennemgang af de gældende regler. Er det ikke muligt at løse konflikten her, går man videre til byretten, hvor en dommer træffer en afgørelse.

Et andet stridspunkt i forbindelse med skilsmisser er forældremyndighed. Tvister af denne type er værre end de rent økonomiske, eftersom de handler om de mennesker, som man holder allermest af, nemlig ens børn. Børn, som risikerer at komme i klemme og få livslange ar på sjælen, hvis konflikten mellem forældrene for alvor bliver betændt.

Sådan løser man en forældremyndighedstvist i Danmark

Når man som forældre er uenige om forældremyndigheden, bliver man inviteret til et vejledningsmøde hos Statsforvaltningen, som prøver at hjælpe. Vejledningsmøder fører til en bemærkelsesværdigt høj løsningsprocent. Også i Sverige arbejder man i tvister om forældremyndighed med at invitere forældre til såkaldte samarbejdssamtaler, hvilket også har vist sig at have en positiv effekt. Nogle tvister kan dog ikke løses med Statsforvaltningens hjælp, og så må man gå rettens vej. Her kan retten beslutte, at forældrene fortsat skal have fælles forældremyndighed over børnene – selv hvis det er imod forældrenes vilje.

Det er en god idé at kontakte en dygtig familieretsadvokat, hvis man befinder sig i en situation, hvor man ikke kan enes om de økonomiske aspekter i forbindelse med en separation eller skilsmisse, eller – endnu vigtigere – hvis man ender i en tvist om forældremyndighed. Dels får man juridisk bistand, og dels får man følelsesmæssig støtte i en proces, som et utroligt opslidende.