Det er helt naturligt for de fleste af os at møde en anden, blive forelskede, flytte sammen og måske stifte familie. Vi drives i mangt og meget af den mest vidunderlige følelse i verden, nemlig kærligheden. Følelsesmæssigt er der ingen forskel på, hvordan man vælger at bo sammen med den, man elsker. Men der findes juridiske forskelle, som man skal være opmærksom på, og det er ikke just et emne, som man vil eller bør diskutere midt i fredagshyggen.

Vi anbefaler, at man får hjælp af en advokat til at finde ud af, hvilke regler der gælder, hvilke rettigheder man har, samt hvilke forpligtelser man er underlagt, når man lever i et papirløst forhold. Det er nemlig her, de juridiske forskelle er mest afgørende.

Hvis man sammenligner loven for ægteskaber og papirløse forhold, er man langt mere sårbar, hvis man ikke er gift. Det gælder både ved skilsmisser og separation, i forbindelse med forældremyndighed og i forbindelse med dødsfald. Vi skal se nærmere på sidstnævnte, men først vil vi endnu en gang fremhæve, hvorfor det er så vigtigt at kontakte en familieretsadvokat.

Selvom I elsker hinanden i dag, kan der ske ting i fremtiden, som påvirker jeres forhold og gør det svært at blive enige om, hvad der skal ske med jeres ting, fx bolig, bil, møbler og ejendele. Hvis I er gift, er lovgivningen tydeligere, og der er klare regler at følge ved en skilsmisse. Lever man sammen i et papirløst forhold, er der ikke den samme tryghed. En advokat kan hjælpe jer med at udarbejde en plan for, hvad der er ”jeres”, og hvad der er hver enkelt persons egne ting (og ikke skal indgå i en bodeling).

Det lyder måske ikke så romantisk, men efter vores mening handler det om at skabe en enklere og tryggere tilværelse for dem, der lever i et papirløst forhold. Visheden om, at man ikke risikerer at miste alt, kan gøre forholdet mere lige og afslappet.

Stor forskel ved dødsfald

Når man går fra hinanden, er det ofte nemmere at finde ud af, hvem der skal have hvad. Der er tale om to voksne mennesker, der hver især ved, hvad de har købt, hvad alting har kostet, og dermed også hvad man har ret til. Selvfølgelig kan der opstå konflikter, men som regel er det muligt at nå frem til et kompromis.

Dødsfald er derimod en helt anden sag. Hvis din partner dør, har du nemlig slet ikke de samme rettigheder, som du ville have haft som ægtefælle, hvor du har både arveloven og en fastsat arvefølge at henholde dig til. Arveloven er desværre ikke udformet med papirløse forhold in mente. Faktum er, at man ikke arver andet end det, som man har købt i fællesskab.

Dette skal sammenlignes med en arv mellem ægtefæller, hvor den længstlevende får fri rådighed over det fælles bo. Det kan naturligvis føre til svære konflikter og store problemer, for hvor skal man bo, hvis partnerens børn og børnebørn ifølge arveretten har ret til halvdelen af boet?

Løsningen er at skrive et testamente. Og ja, det er en meget uromantisk måde at forholde sig til sin elskede på, men det er ikke desto mindre nødvendigt, hvis man vil lade sin partner få det, der tilkommer ham eller hende (og som vedkommende ville have arvet, hvis I havde været gift). Få hjælp af en advokat til at oprette et juridisk gyldigt testamente.